верификация на качеството и чистотата на етеричните масла

Качество и чистота на етеричните масла: Заключителни въпроси и отговори

Сигурни ли са тестовете? GC/MS и другите тестове не са безотказни, защото повечето търговци на дребно и крайни потребители не разполаг...

Прочети още

Други количествени тестове за проверка на качеството и чистотата на етеричните масла

За етеричните масла могат да се използват и други тестове. Най-често използваните тестове след газовата хроматография и масспектрометри...

Прочети още

верификация на качеството и чистотата на етеричните масла

Резултати от тестове с газова хроматография и масспектрометрия (GC/MS) – как могат да се използват?

Данните, събрани чрез комбинирания GC/MS тест, могат да се използват за сравняване на специфичните съставки и техните проценти с тези н...

Прочети още