Въведение към етеричните масла

Количествено изпитване на етерични масла за качество и чистота

верификация на качеството и чистотата на етеричните масла

Съществуват няколко количествени теста, които позволяват на учените, производителите, доставчиците и крайните потребители да тестват своите масла, за да определят качеството им и да установят дали маслото е чисто и с търсеното качество за всеки конкретен растителен продукт.

Газова хроматография и масспектрометрия (GC-MS)

Изпитването чрез газова хроматография и масспектрометрия може да помогне да се провери дали съставките, съдържащи се в пробата от етерично масло, са представителни за това, което трябва да съдържа конкретното етерично масло.

Газовата хроматография и масовата спектрометрия са два отделни теста, които обикновено се провеждат едновременно върху проба от масло, за да се идентифицират съдържащите се в нея съставки. Масовата спектрометрия подпомага идентифицирането на специфичните съставки, измерени при газовата хроматография, така че обикновено двата теста се извършват заедно.

Газова хроматография

Газовата хроматография, известна също като газова течна хроматография, се съкращава като GC или понякога GLC.

Газовата хроматография измерва съставките, съдържащи се в дадена проба от етерично масло, като нанася всяка съставка, открита в пробата, върху графика. В началото проба от маслото се поставя в нагревателната камера на газовия хроматограф. След това пробата от маслото се нагрява до определена температура, докато съставките се изпарят. Всяка съставка се изпарява с различна скорост за определено време. Когато всяка съставка се изпарява, тя преминава през детектор, който измерва: а) времето, необходимо за изпаряване на съставката, и б) процента/концентрацията на съставката в конкретната проба.

Газовият хроматограф начертава графика на резултатите. По оста х се определя времето, което е минало между изпаряването на всяка съставка. Оста y показва процентната концентрация на всяка съставка в маслото.

Масспектрометрия

Масовата спектрометрия, наричана съкратено МС, често се използва заедно с газовата хроматография, тъй като може да помогне при определянето на това дали пробата съдържа някакви фалшификати.

Всяко съединение, след като премине през газовия хроматограф, се вкарва в масспектрометъра. Масспектрометърът йонизира съединенията, подрежда ги по съотношението им маса-заряд и след това измерва молекулните им тегла. След това резултатите се записват в диаграма.

Тази тема се състои от няколко отделни свързани статии. Използвайте връзките, показани по-долу, за да преминете през поредицата.

Следваща: Част 7: Резултати от GC-MS тестове – как могат да се използват?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *