ФОРМА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОРЪЧКА

За да върнете продукт в Purus.bg той трябва да е с ненарушена опаковка и да няма никакви видими следи от употреба!

До: ПУРУС ЕООД

Адрес: гр. Търговище, ул. Герлово № 7

Булстат: BG206367998

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги: