Въведение към етеричните масла

Резултати от тестове с газова хроматография и масспектрометрия (GC/MS) – как могат да се използват?

верификация на качеството и чистотата на етеричните масла

Данните, събрани чрез комбинирания GC/MS тест, могат да се използват за сравняване на специфичните съставки и техните проценти с тези на известна проба, която притежава надеждна чистота и е с оптимално качество за конкретния растителен продукт.

Резултатите от газовата хроматография и масспектрометрията се използват по множество начини, включително по следния начин:

  • Необичайните нива на определени съставки в изследваното масло могат да означават, че маслото е с по-ниско качество или е било фалшифицирано. Тези резултати могат да послужат като предупреждение за доставчиците, търговците на дребно и производителите.
  • Дестилаторите, които, разбира се, вече знаят дали маслото, което тестват, е чисто или не, често тестват своите масла, за да ги сравнят с предишни дестилации. Това им помага да оценят качеството между реколтите и дестилациите.
  • Ако резултатите от GC/MS установят, че маслото съдържа неподходящо количество определени съставки, дестилаторите/производителите могат да подправят маслото, за да изглежда то по-качествено.
  • Доставчиците и големите крайни потребители често тестват своите етерични масла, за да гарантират чистотата и качеството им.
  • Производителите в други отрасли, като например в производството на персонални ароматизатори и храни/напитки, където чистотата не е от значение, използват резултатите, за да установят дали нивата на основните съставки са подходящи и ако не са, да променят евентуално маслото, докато съотношението на съставките стане задоволително.

Тази тема се състои от няколко отделни свързани статии. Използвайте връзките, показани по-долу, за да преминете през поредицата.

Следваща: Част 8: Органолептично изпитване на етерични масла

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *