Ако искате да навлезете в света на етеричните масла, но не сте напълно убедени откъде да започнете, ние създадохме богата информация, която ще ви въведе в света на етеричните масла. Ще ви предоставим исторически поглед на употребата на етеричните масла за да оцените колко древно и изпитано е познанието на тези ароматни дарове от природата. Ще ви предоставимважна информация и насоки, които е добре да знаете преди да започнете да употребявате етерични масла. Продължавайте да четете, за да видите кои масла могат най-добре да отговорят на вашите нужди.

Хората, които редовно използват етерични масла, казват, че не могат без тях. И новодошлите в етеричните масла ще се чудят как са живели без тях преди. Ефективността и гъвкавостта на етеричните масла са лесни за включване в живота ни, защото има толкова много различни методи на употреба. Фактът, че ухаят прекрасно, е просто бонус!

верификация на качеството и чистотата на етеричните масла

Качество и чистота на етеричните масла: Заключителни въпроси и отговори

Сигурни ли са тестовете? GC/MS и другите тестове не са безотказни, защото повечето търговци на дребно и крайни потребители не разполаг...

Прочети още

Други количествени тестове за проверка на качеството и чистотата на етеричните масла

За етеричните масла могат да се използват и други тестове. Най-често използваните тестове след газовата хроматография и масспектрометри...

Прочети още

верификация на качеството и чистотата на етеричните масла

Резултати от тестове с газова хроматография и масспектрометрия (GC/MS) – как могат да се използват?

Данните, събрани чрез комбинирания GC/MS тест, могат да се използват за сравняване на специфичните съставки и техните проценти с тези н...

Прочети още

верификация на качеството и чистотата на етеричните масла

Количествено изпитване на етерични масла за качество и чистота

Съществуват няколко количествени теста, които позволяват на учените, производителите, доставчиците и крайните потребители да тестват св...

Прочети още